تعویض باتری


باتری اتومبیل وسیله ای است که انرژی الکتریکی مورد نیاز بخش های مختلف خودرو را فراهم می آورد. با توجه به رابطه ی کاملا مستقیمی که سلامت باتری خودرو با عملکرد خودروی شما دارد، توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

ماهیت باتری در اکثر خودرو ها به گونه ای است که پیش از تخلیه شدن به شما هیچ گونه هشداری نمی دهد و شما چنانچه به باتری خودروی خود اهمیت ندهید، هنگامی متوجه خرابی باتری خود می شوید که پشت خودرو به دنبال روشن کردن آن هستید و اتومبیل روشن نمی شود. پس به منظور جلوگیری از بروز این مشکل، می بایست همواره سلامت باتری خودروی خود را بررسی نموده و در صورت لزوم آن را تعویض نمایید. ما در کاربوی، با ارائه ی طیف متنوعی از باتری های مطرح بازار به دنبال سلامت متداوم خودروی شما هستیم.