تعویض شمع خودرو


شمع خودرو یکی از قسمت های مهم در بحث احتراق و عملکرد موتور خودرو می باشد به گونه ای که این قطعه وظیفه ایجاد جرقه اولیه جهت انفجار بنزین در محفظه احتراق موتور را دارد و در صورت استفاده از شمع نامناسب برای خودرو یا غیر استاندارد بودن و همچنین عدم تعویض به موقع شمع این عمل با اختلال روبه رو شده و در گام اول باعث کاهش توان خودرو و افزایش مصرف سوخت و در صورت عدم رسیدگی موجب ایجاد آسیب جدی در موتور خودرو می شود.

 

همواره باید به این نکته دقت کرد که شمع های خودرو قطعاتی مصرفی بوده و باید در بازه زمانی مشخص به طور منظم تعویض گردند و توصیه می شود برای این کار حتما از برندهای معتبر و کارشناسان مجرب استفاده گردد