پنچرگیری تیوبلس


پنچری لاستیک خودرو، اتفاقی غیر قابل پیش بینی بوده که ممکن است در هر شرایطی برای راننده به وقوع پیوندد. ادامه حرکت خودرو با لاستیک پنچر بسیار خطرناک و تقریبا غیر ممکن بوده و نیازمند اقدام فوری می باشد.

تیم تحقیق و توسعه کاربوی با با راه اندازی سرویس پنچر گیری تیوبلس به دنبال رفع این دغدغه شهروندان گرامی برآمده است.

سوالات متداول پنچرگیری تیوبلس

آیا سرویس پنچرگیری تیوبلس بر روی هر نوع تایری قابل انجام می باشد؟

خیر، همانگونه که از نام سرویس مشخص می باشد، این سرویس تنها مختص تایر های تیوبلس می باشد.


برای انجام سرویس پنچرگیری تیوبلس به چه میزان فضا احتیاج می باشد؟

فضای مورد نیاز نیروهای کاربوی جهت انجام خدمات مورد نظر مشتری زیاد نبوده و فضا تنها می بایست به قدری باشد که نیروهای کاربوی بتوانند آزادانه پیرامون خودرو حرکت نمایند.


هزینه ی انجام سرویس پنچرگیری تیوبلس چه مقدار می باشد؟

جزئیات هزینه های مربوط به سرویس پنچرگیری تیوبلس در اپلیکیشن کاربوی و همچنین وب اپلیکیشن کاربوی پس از انتخاب سرویس پنچرگیری تیوبلس و انتخاب خودرو قابل مشاهده می باشد.


در چه مکان هایی امکان انجام سرویس تعویض پنچرگیری تیوبلس کاربوی وجود دارد؟

سرویس پنچرگیری تیوبلس کاربوی امکان اجرا در کلیه ی مکان های مسقف و همچنین بدون سقف را داشته و تفاوتی مابین داخل پارکینگ و یا داخل کوچه و خیابان وجود ندارد.


خودروی بنده در خیابان پنچر شده است. از زمان ثبت سرویس تا لحظه رسیدن کاربوی چقدر طول می کشد؟

با توجه به این که در کاربوی زمان های انجام سرویس دقیق توسط مشتری انتخاب می گردد، در همان زمانی که مشتری درخواست خود را ثبت می نماید، متخصصین کاربوی موظف به حضور در محل مورد نظر مشتری و انجام آن سفارش می باشند. اما به طور کلی از لحظه ورود مشتری به اپلیکیشن کاربوی، می توان برای 45 دقیقه بعد (در صورت وجود زمان خالی) سرویس پنچرگیری تیوبلس را ثبت نمود.