نمایندگی مجاز کاربوی

آخرین بروزرسانی : 27 خرداد 1397

کاربوی در نظر دارد به منظور گسترش حوزه ی فعالیت خود در شهرهای مختلف کشور، اقدام به جذب نمایندگی فعال نماید. لطفا جهت همکاری با کاربوی فرم زیر را تکمیل نمایید، تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند

فرم درخواست نمایندگی مجاز کاربوی
1. مشخصات عمومی متقاضی


2. مشخصات متقاضی حقیقی


3. مشخصات متقاضی حقوقی


4. سوابق و تجارب فنی و اقتصادی
ردیف نوع فعالیت محل فعالیت (شهرستان) از سال تا سال
1
2
3
4

حداکقر سرمایه نقدی و غیر نقدی که می توانید جهت احداث نمایندگی کاربوی هزینه نمایید را ذکر نمائید: